Економија

20 држави во кои е најубаво да инвестирате во моментов

Напишано од Mr. M

За да може да се класифицираат оние земји кои се најдобри за инвестирање, мора да се запознаеме со некои работи. Во извештајот на Светската банка се истакнаа четири фактори – луѓето, животната средина, односите и рамката на земјата – кои ги поттикнуваат поединците и корпорациите да инвестираат во природните ресурси, пазари, технологии или брендови на одредена земја.

Минатиот месец U.S. News ги објавија своите пласмани за најдобри земји од 2018 година. За да се утврди целокупната листа, беа анкетирани над 21.000 луѓе во светот во околу 80 различни земји, мерејќи ги на 65 различни атрибути, вклучувајќи го и културното влијание, претприемништвото и квалитетот на животот.

За да можеше да се одберат најдобрите земји за инвестирање, U.S. News се фокусираа на само осум од 65 атрибути: претприемништво, економска стабилност, поволна даночна клима, иновации, квалификувана работна сила, технолошка експертиза, динамизам и корупција.

20. Чиле

Население: 17,9 милиони

Вкупен БДП: 247 милијарди долари

Раст на БДП: 1,6%

Франција

Население: 66,9 милиони

Вкупен БДП: 2,5 трилиони долари

Раст на БДП: 1,2%

Бразил

Население: 207,7 милиони

Вкупен БДП: 1,8 трилиони долари

Раст на БДП: -3,6%

Велика Британија

Население: 65,6 милиони

Вкупен БДП: 2,6 трилиони долари

Раст на БДП: 1,8%

Холандија

Население: 17,0 милиони

Вкупен БДП: 770,8 милијарди долари

Раст на БДП: 2,2%

Ирска

Население: 4,8 милиони

Вкупен БДП: 294,1 милијарди долари

Раст на БДП: 5,1%

Турција

Население: 79,5 милиони

Вкупен БДП: 857,7 милијарди долари

Раст на БДП: 3,2%

Уругвај

Население: 3,4 милиони

Вкупен БДП: 52,4 милијарди долари

Раст на БДП: 1,5%

Финска

Население: 5,5 милиони

Вкупен БДП: 236,8 милијарди долари

Раст на БДП: 1,9%

Чешка

Население: 10,6 милиони

Вкупен БДП: 192,9 милијарди долари

Раст на БДП: 2,6%

Оман

Население: 4,4 милиони

Вкупен БДП: 66,3 милијарди долари

Раст на БДП: -%

Индиа

Население: 1,3 милијарди

Вкупен БДП: 2,3 трилиони долари

Раст на БДП: 7,1%

Тајланд

Население: 68,9 милиони

Вкупен БДП: 406,8 милијарди долари

Раст на БДП: 3,2%

Шпанија

Население: 46,4 милиони

Вкупен БДП: 1,2 трилиони долари

Раст на БДП: 3,3%

Австралија

Население: 24,1 милиони

Вкупен БДП: 1,2 трилиони долари

Раст на БДП: 2,8%

Сингапур

Население: 5,6 милиони

Вкупен БДП: 297,0 милијарди долари

Раст на БДП: 2%

Малезија

Население: 31,2 милиони

Вкупен БДП: 296,4 милијарди долари

Раст на БДП: 4,2%

Полска

Население: 37,9 милиони

Вкупен БДП: 469,5 милијарди долари

Раст на БДП: 2,9%

Индонезија

Население: 261,1 милиони

Вкупен БДП: 932,3 милијарди долари

Раст на БДП: 5%

Филипини

Население: 103,3 милиони

Вкупен БДП: 304,9 милијарди долари

Раст на БДП: 6,9%

За авторот

Mr. M