Автомобили

CAR PORN: 1959 MASERATI 5000 GT COUPÉ

Напишано од Пјер

За време на прославата на 60 одишнината од постоењето на Maserati 5000 GT 2+2 coupé, светот уживаше во една посебна фотосесија на масератито на Reza Pahlavi – Shah of Persia.

Само 34 вакви модели постојат во светот….

За авторот

Пјер