Uncategorized Љубов

Дали би посвоиле куче скитник?!

Напишано од Пјер

Мнозинството од граѓаните во Македонија сметаат дека не би посвоиле куче скитник, дури (65,2%). Што е висок процент. Само 26,7% изјавиле дека би посвоиле.

Дали вие би посвоиле куче скитник?

Во Европа овој тренд на посвојување е на едно високо ниво, и многу луѓе наместо да купат се одлучуваат да посвојат. Секако дека процесот на адаптација е различен но секој заслужува љубов.

Во анкетата која ја спроведе Детектот на Сител ТВ, голем број на испитаници сметаат дека (60,1 %) сметаат дека треба да се обезбеди прифатилиште за кучиња скитници каде тие би биле сместени неограничено, а дури и повеќе од една четвртина од испитаните граѓани (26,9 %) би посвоиле куче од улица.

Мнозинството од граѓаните (63,1 %), смета дека е погрешно да се дозволи кучињата скитници слободно  да шетаат по улиците, a повеќе од половина од граѓаните се подготвени да плаќаат повисоки даноци на општините за да се обезбедат профатилишта за кучињата скитници (54,5%),

За авторот

Пјер