Импресум

Издавач: ФРАЈДЕЈ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Скопје

Телефон: 070/234-420

Меил: contact@friday.mk

 

Директор и главен уредник: Мартин Костадиновски (martin@friday.mk)

Редакција: Никола Сиљаноски, Нинослав Аврамовски

Соработници: Иван Наунов

Веб администратор: Нинослав Аврамовски

Маркетинг: marketing@friday.mk