Бизнис совети

Истражување на Google: Каков тип на шеф сакаат вработените?

Напишано од Mr. M

Еден добар шеф мора да знае како да создаде безбедно работно опкружување во кое никој не се плаши да биде исмејуван или да има последици во врска со предложеното решение. Добар менаџер може да ги инспирира работниците со пофалби, но и со конструктивна критика. Ако газдата е неспособен, губејќи ги сите ресурси што ги вложувате за вработување, луѓето ќе ја бараат првата можност да заминат.

Ако шефот е добар, тоа ја зголемува лојалноста на вработените кон компанијата, покажува 10-годишно истражување на Google под името „Project Oxygen“.

Целта беше да се утврди што прави добар менаџер. Се покажа дека техничките вештини се помалку важни. Поважни се оние што се поврзани со емоционалната интелигенција: да можат да слушаат и споделуваат информации и знаења со колегите.

Мора да знае како да создаде безбедно работно опкружување каде никој не се плаши да биде исмејуван или да има последици за да предложи решение. Добар менаџер знае како да ги охрабри работниците со пофалби, но и конструктивна критика и им дозволува креативност во бизнисот. Тој исто така мора да има јасно дефинирана стратегија за тимска работа и да може да преземе одговорност за одлуките.

За авторот

Mr. M