Водич за патување

Која држава од Балканот нуди најдобра услуга?

Напишано од Mr. M

Најдобра услуга оваа година од Балканските земји нуди Словенија. Хрватска оваа година според квалитетот на услугата, љубезноста и познавањето на ова што им го нудат на купувачите се најде на тертото место на оваа листа.

Во ова истражувањеучествувале Србија, Хрватска, Словенија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Истражувањето е направено кога се споредени повеќе продажни места од различни области. Бензински пумпи, супер маркети, угостителски објекти и сл.

Најдобра услуга има Словенија, а на второто место се најде Македонија. Хрватска е на третото место, додека на четвртото место се наоѓа Србија.

Босна и Херцеговина е на петтото, додека на последно место е Црна Гора

За авторот

Mr. M