Психологија

Најголем непријател на мажите е преголемата самодоверба!

Напишано од Mr. M

Самодовербата е многу важна за сите активности. Бизнисот не е исклучок, што многу зависи од тоа дали човекот верува во себе. Но, постои огромен јаз помеѓу самодовербата и преголемата самодоверба. Обичната самодоверба е поврзана со фактот дека човекот ги разбира своите сопствени способности, и слаби и силни страни. Како по правило, самоуверените луѓе се поуспешни во животот. И таа им овозможува на луѓето да не се плашат. Самодовербата овозможува да се донесат правилни одлуки и да се преземе одговорност за нивните резултати. Самоуверената личност ги разбира сопствените реални способности и оваа трезвеност на размислување му овозможува на човекот да носи правилни одлуки и почитување на другите.

Но, постои тесна линија помеѓу разумната сигурност и преголемата самодоверба.

Многу е важно секоја личност да има правилна слика за светот и неговото место во него. Ова му овозможува на лицето да биде флексибилно, да се прилагодува на ситуацијата и да ризикува само кога тоа е оправдано. Честопати, поради разни причини, луѓето се премногу самоуверени. Ваквата самодоверба го прави лицето нарцисоидно и го прави невозможно да ги слуша другите и да учи. Поради прекумерна самодоверба, луѓето престануваат да го гледаат очигледното и стануваат фиксирани на нивната личност, губејќи го предвид остатокот од фактите.

Резултат со слика за overconfidence men

Преголемата самодоверба се јавува од повеќе причини.

Првата причина е заштитнички. Во случај некое лице претходно да не успее во нешто, и да негува самоувереност како одговор на соочени предизвици. Ваквата преголема доверба нема оправдување и може да доведе до значителни загуби.

Вториот и почест вид самодоверба е фиксацијата на успехот. Тоа е, една личност што еднаш постигнала успех, ја преценува сопствената важност и успехот го перцепира не како комбинација на многу фактори, вклучително и среќа, туку како исклучиво негова заслуга.

Честопати, преголемата самодоверба се јавува поради теоретското знаење. Тоа е, една личност во пракса сè уште не извршила одредена акција, но знае да направи нешто теоретски. Во таква ситуација, можеби имате чувство дека имаме знаење во оваа област, иако во реалноста, ова е далеку од случајот.

За авторот

Mr. M