Спорт

Нови Џорданки во чест на уличната кошарка во Франција – Formula 23 “Quai 54”

За авторот

Пјер