Најново

Translatotron – новата алатка за преведување на Google

Напишано од Mr. N

Нова технологија на Google може да преведува вербални реченици од еден јазик на друг и да го симулира оригиналниот глас. Главната разлика со Google Translate и неговите аналози е дека Translatotron работи исклучиво со звук.

Translatotron исто така може да ги задржи карактеристиките на гласот на говорникот при преводот од еден во друг јазик. Ова може да биде многу корисна алатка за уредниците на гласови при правење филмови и телевизски шоу програми.

Овој метод функционира добро, но не е без недостатоци. Во секоја фаза може да се појават грешки кои се преклопуваат и да доведат до намалување на квалитетот на преводот.

Друга важна поента е дека пристапот на Google овозможува да се зачуваат карактеристиките и интонацијата на оригиналниот глас.Во оваа фаза, Translatotron не може да се пофали со иста висока прецизност на преводот како стандардните системи. Сепак, истражувачите велат дека повеќето преводи се со висок квалитет.

Во иднина, работата на Translatotron ќе продолжи, а истражувачите имаат намера да го направат поквалитетно истовременото толкување на говорот.

За авторот

Mr. N